15. 9. Zahajovací výlet 1. 2. Hráčský večírek D
22. 2. Den sesterství D
23. 2. BrKolo/DrKolo
5.-7. 10. Puťák A
12. - 14. 10. Srub S+P
8.- 9. 3. Přespávačka P
9. 3. Příprava na Svojsíka D AP
16. 3. Světluškovský výlet
23. 3. Skautský výlet
3. 11. Středisková Drakiáda D
10. 11. Oddílový výlet
6. 4. Svojsíkův závod A+P
24. 4. Skautská mše D
27. 4. Výlet Poštolek s Bílovicemi
27. 4. Skautská pouť S+A
8. 12. Zvířátková nadílka
21., 22. 12. Betlémské světlo D
24. 12. Betlémské světlo D
1. 5. Zlaté šlapátko D
11. 5. Výlet P+S+D
17. - 19. 5. Srub A+V
25. - 26. 5. Sečení louky D
7. / 10. 1. Tříkrálová sbírka
19. 1. Povánoční after after party
11.-12. 1. Sýkorčí přespávačka
14. - 16. 6. Zakončovací oddílová víkendovka
21. - 23. 6. Stavěčka V

Program akcí 2011 - 2012           Program akcí 2012 - 2013           Program akcí 2013 - 2014