schůzky:                                                     schůzky:                                                                   schůzky:


                rádkyně:                                                      rádkyně:                                                                   rádkyně:
                    Termíny schůzek se dozvíš do týdne, rádkyně družinek osvětlí Zahajovací výlet.